Criminaliteit en fraude bestrijding.

I.v.m. Toenemende criminaliteit en fraude  zijn wij genoodzaakt om maatregelen te treffen . Een van de maatregelen is dat wij o.a. samenwerken met 24ID Check om rijbewijzen , ID bewijzen en paspoorten te scannen en te controleren.

Wij controleren in diverse landelijke waarschuwingssystemen en registers zoals  https://www.bovag.nl/elena en https://app.crimimail.com ,  insolventie registers , curatele- en bewind registers.

De geraadpleegde registers en systemen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.